Welkom bij LesReserveren!
Als u uw lidnummer niet (meer) weet kunt u onderstaande formulier volledig invullen.
Wij vergelijken de door u ingevulde gegevens automatisch met de gegevens die wij in onze administratie hebben, en als deze overeenkomen sturen wij u direct per email uw lidnummer toe.


Naam lid:
Geboortedatum lid:   (invullen als dd-mm-jjjj, bijv. 31-01-2014)
Postcode:   (invullen als 1234AB)
Woonplaats:
Email adres: